English Meaning of കരുതു

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of കരുതു is as below...

കരുതു : karuδụ V1. = (കതിര്‍) Eared corn (പലകക്കരുതു).

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


കണ്ടകം
kaṇḍaγam 5. 1. A thorn. ഏററക. ഒഴിക്കേണം എങ്കില്‍ മററു ക'മേ മതിയാവു ChVr. 2. dangerous. ലോകത്രയകണ്ടകന്‍ UR. Rāvaṇa also called ദേവകണ്ടകന്‍ AR. the scourge of the Gods. കണ്ടകകുലം RC. the Rāxasas. 3. a most inauspicious time ക'ത്തിന്നു കാട്ടില്‍ പോകേണം (also കണ്ടകശനി (also — ശ്ശ vu.); നാലാമേടം, ഏഴാമേടം, പത്താമേടം). കണ്ടകസ്നാനം (3) washing in such seasons. കണ്ടകാരിചുണ്ട or ക. വഴുതിന Solanum Jacquini, one of the ചെറുപഞ്ചമൂലം GP. ക. വാഴ = ദുസ്പര്‍ശ dict. കണ്ടകാര So. the thorny Webera tetrandra. കണ്ടകിഫലം the jackfruit tree = പിലാവ്. കണ്ടകികറുപ്പുകള്‍ Nal. A kind of cloth, prh. കണ്ടങ്കി (T. കണ്ടാങ്കി) chequered clothes, see കണ്ടിക്ക൯.
കൊററ
kot/?/a Progress?. നേരം നന്ന കൊററ യായി TP. it is getting late.
കുരപ്പം
kurappam 5. (H. kharārā) Currycomb, also — പ്പന്‍, — പ്പു കുരപ്പമിടുക to curry.
കോപ്പുറം
kōppur̀am a M. (കോള്‍) Border of a shield V1.
കുഠാരം
kuṭhāram So. Axe = മഴു.
കുടുപ്പ
kuḍuppa No. see കുടിപ്പക (കുടി I). Previous page Next page
കിളിച്ചല്‍
kiḷiččal So. A bud, fr. കിളു. കിളിഞ്ചി (T. — ഞ്ചില്‍) a shellfish. Arb. കിളിഞ്ഞില്‍ So. a tree (see ഇളിഞ്ഞില്‍).
കന്ദര്‍പ്പന്‍
kand/?/arpaǹ S. Cāma.
കുതി
kuδi (C. Tu. boiling up, bubbling) 1. Leap, gallop. കുതികൊണ്ടാന്‍ = കുതിത്തെഴുന്നു RC. 2. So. T. (C. Te. ഗുദി) heel, also കുതികാല്‍. — B. കുതികാല്‍വെട്ടി deceiver, traitor. കുതിക്ക 1. to boil, bubble up. V2. 2. to jump, skip, കൊക്കില്‍നിന്നു കുതിച്ചുചാടി PT. leapt down. കേചന കുതിച്ചോടിവന്നു KR. കുതിചി a little bird ഗരുഡന്‍റെ വേഗം കുതി ചിക്കണ്ടാമോ KR.
കറുന്പുക
kar̀umbuγa B. To eat as cows with the low teeth.
Sponsor Books Adv
Random Fonts
FML-TT-Kaumudi Italic Bangla Font
FML-TT-Kaumudi Italic
Download
View Count : 2271
FML-TT-Kanika Bold Bangla Font
FML-TT-Kanika Bold
Download
View Count : 8319
ML_TT_Theyyam Bold Bangla Font
ML_TT_Theyyam Bold
Download
View Count : 10675
FML-TT-Sankara Bold Bangla Font
FML-TT-Sankara Bold
Download
View Count : 5349
ML_TT_Ravivarma Bold Bangla Font
ML_TT_Ravivarma Bold
Download
View Count : 4036

Please like, if you love this website