ML Janki Bold Malayalam Font
FML-TT-Devika Bold Malayalam Font
FML-TT-Aparna Bold Italic Malayalam Font
ML_Janki_Italic Malayalam Font
FML-TT-Mayoori Bold Malayalam Font

Please like, if you love this website