English Meaning of ഏട

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of ഏട is as below...

ഏട : ēḍa Stunted or maimed (ഏഡന്‍?) ഏടെ ക്കും മോഴെക്കും ചുങ്കം ഇല്ല prov.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഏലം
ēlam 5. S. Cardamoms ആ മലയില്‍ വിളയുന്ന ഏ. തുലാം ഒന്നു (rev.) ചുരത്തിന്മീ ത്തല്‍ ഏലമലെക്കു പോയി കന്നിയും മകരവും ഉള്ള ഏ. താഴ്ത്തുക TP. ചിറ്റേലം a med. ഏലച്ചരക്കു the produce മലകളില്‍നിന്നു കിട്ടുന്ന ഏ. TR. ഏലച്ചുരം കിഴിച്ചു TR. = ഏലമല. ഏലത്തരി Card. seed (hence the name Elettaria). ഏലപ്പിട്ടല്‍, — പ്പുട്ടില്‍ Card. pods. ഏലവാലു S. bark of Ferouia, med. ഏലാപത്രം a Nāga ഏ. തൊഴുതു Bhr. II.
ഏഷണി
ēšaṇi (V1. ഏഴണി, ഏകണി; T. ഏച്ചു rail, Te. ഏകു defame, C. Tu. ഏസിക disgust) Backbiting, talebearing ഏ. കൂട്ടുക, പ്രയോഗിക്ക PT. ഏ, കേട്ടു Nal. heard his exaggerating tale. ഏ'ക്ക് ഒരുന്പെട്ട ദുര്‍മ്മുഖന്മാര്‍ Nal. — ഏഷണിക്കാരന്‍ calumniator; set on mischief, as Nārada. den V. ഏ'ഷണിക്ക V2. to breed discord.
ഏഡകം
ēd̄aγam S. (Tu. ഏടു = ആടു) Ram.
ഏടുക, ടി
ēḍuγa V1. To join by sewing in order to strengthen (=ഏക്കുക?).
ഏരണ്ഡം
ēraṇ/?/am S.Ricinus c. ആവണക്കു.
ഏണം
ēṇam S. 1. Deer, fawn. ഏണി f. hind. ഏണനേര്‍മിഴിയാള്‍ VCh. ഏണാക്ഷി, ഏണ ലോചന, ഏണീദൃക=മാന്‍കണ്ണി.— ഏണാങ്കന്‍ moon. Anj. ഏണാങ്കബിംബമുഖി മാര്‍ CC. 2. aM. T. steadfastness ഏണം ഇന്നി വരുന്നതെ നിക്കില്ല RC. 3. beauty, Palg. So. see ഏനം.
ഏധിതം
ēdhiδam S.(ഏധ്) Grown, thriving.
ഏരി
ēri (T. tank. C. bank of tank) 1. Stakes to support banking work; bank. 2. gums B. 3. No. a kind of fish. 4. No. = ഐരി in പുല്ലേരി.
ഏഴി
ē/?/i (ഏഴു) N. pr. Mount ē/?/i (Heili of Marco polo, d'Eli) സപ്തശൈലം in KM. rather 'the high.' ഏഴിപ്പെരുമാള്‍ N. pr. a Cōlattiri king KU.
ഏവന്‍
ēvaǹ T. M. (ഏ II.) f. ഏവള്‍, pl. ഏവര്‍, ഏവ Who? സത്യമായുള്ളൊരു ഞാ Previous page Next page
Sponsor Books Adv
India Charithravalokam
Panikkar
Download This Book
Arabi Rashtrangal
Iribiliyam K.C.K
Download This Book
Ambareesha Charitham (Thullal)
Udayavarma Thamburan Kadathanattu
Download This Book
Dharmaraj
Ramanpilla
Download This Book
Sanyasi
Unnipparan Vaidyar Valipparambil
Download This Book
Random Fonts
FML-TT-Poornima Bold Bangla Font
FML-TT-Poornima Bold
Download
View Count : 12189
FML-Revathi Bold Bangla Font
FML-Revathi Bold
Download
View Count : 22542
FML-TT-Surya Bold Bangla Font
FML-TT-Surya Bold
Download
View Count : 6950
FML-Leela Bold Italic Bangla Font
FML-Leela Bold Italic
Download
View Count : 7014
ML_TT_Nandini Bold Bangla Font
ML_TT_Nandini Bold
Download
View Count : 22645

close
Please like, if you love this website