English Meaning of ഉകാരം

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of ഉകാരം is as below...

ഉകാരം : uγāram 1. The letter ഉ. 2. = ഊ, ഹു interj. കരുത്തിന്നുകാരം ഗുരുത്വം crying hu, (prov.)

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഉദ്വഹന്‍
udvahaǹ S. (വഹ്) Carrying on (the family), descendant സിന്ധൂദ്വഹനാകും സിന്ധുഷേണന്‍ Mud. den V. ഉദ്വഹിക്ക to marry. ഉദ്വാഹം marriage = വേളി.
ഊരുക, ര്‍ന്നു
ūruγa T. a M. To creep as snake V1. ride. നാഗങ്ങളില്‍ ഊര്‍ന്നും പരന്നും പോന്നതു RC. Vishnu. ഊരുന്ന ജന്തുക്കള്‍ Vednt. reptiles. ഊരിപ്പ (T. ഊര്‍പന) reptiles V1. II.
ഊനിക്ക
ūnikka = ഉന്നിക്ക 3. To arise, shoot, appear ചാണക്യനും ചന്ദ്രഗുപ്തനും തങ്ങളില്‍‍ ഊനിച്ചിതു വൈരം Mud.
ഉരുവം
uruvam Tdbh. രൂപം (= ഉരുവു) T. മൈ തിലിതിരുവുരുവം RC. Form. ഉരുവം പകര്‍ന്നു Pay.
ഉലക്കുക, ക്കി
ulakkuγa (T. ഉലക്ക to become reduced) To shrink up V1.
ഉദാവര്‍ത്തം
ud/?/āvartam S. Obstruction of fluids, a class of diseases; also ഉദാവര്‍ത്തനം Nid.
ഉണില്‍
unil (see C. ഉണ്മു in prec.) Eruption, vesicle as of itch. — also = നുണില്‍. ഉ. നൊ ട്ടുക, കുത്തുക to squeeze it. denV. ഉണിലിച്ചു വരിക a vesicle to form.
ഉര
ura T. M. C. (Te. ഉറ) Rubbing, a stroke വെള്ളിയും പൊന്നും ഉര അറിവേന്‍ Pay. touch of metals. — ഉരകല്ലു, ഉരവുകല്ലു touch-stone. — തമ്മില്‍ ഉരനില്ക്ക to resist, fight it out. v. n. ഉരയുക, ഞ്ഞു T. M. C. Tu. to rub, as cows against a tree, wear by friction. കൈമണ്ണോ ടു ഉരെഞ്ഞു തോല്‍ പൊളിഞ്ഞു, വാരിക്ക് അ ല്പം ഉരഞ്ഞു പൊട്ടികണ്ടു MR. ഉരവു VN. rubbing; touch (ഉ'കല്ലു). ഉരെക്ക v. a. — q. v. II.
ഉഴവു
see ഉഴു.
ഉച്ചം
uččam S. (ഉല്‍ + അഞ്ച) High, height, ഉ'ത്തില്‍ പഞ്ചഗ്രഹം നില്ക്കുന്ന കാലത്തിങ്കല്‍ Previous page Next page
Sponsor Books Adv
Suvarna Kumari
Kurup
Download This Book
Dharmaraj
Ramanpilla
Download This Book
Sreekrishna Leelakal Gadyakavyam
Vasudevam Moosad
Download This Book
Chamalkkara Chindhamani
Neelakanda Sarma Punnasseri Nambi
Download This Book
Sahithya Prayikal
Thomas Paul
Download This Book
Random Fonts
FML-TTAshtamudi Bold Bangla Font
FML-TTAshtamudi Bold
Download
View Count : 10102
ML High Bangla Font
ML High
Download
View Count : 11557
ML_TT_Gopika Italic Bangla Font
ML_TT_Gopika Italic
Download
View Count : 3827
ML_TT_Visakham Italic Bangla Font
ML_TT_Visakham Italic
Download
View Count : 3776
Panchami Normal Bangla Font
Panchami Normal
Download
View Count : 9544

close
Please like, if you love this website